Polka Powiatowa

polka powiatowa

i zielona modernizacja

Zielona modernizacja inspiruje – za nami pierwsze warsztaty

Były z nami kobiety zaangażowane w działalność na rzecz swoich lokalnych społeczności – sołtyski, radne, kandydatki w wyborach samorządowych, działaczki rozmaitych stowarzyszeń i członkinie spółdzielni socjalnych. Każda z nich przyniosła na warsztaty własne doświadczenia i problemy, ale i mnóstwo optymizmu i zaangażowania.


8 lutego w Rzepnowie pod Pyrzycami odbyły się pierwsze warsztaty „Polka powiatowa i zielona modernizacja” organizowane przez Fundację Przestrzenie Dialogu i Fundację im. Friedricha Eberta. Były z nami kobiety zaangażowane w działalność na rzecz swoich lokalnych społeczności – sołtyski, radne, kandydatki w wyborach samorządowych, działaczki rozmaitych stowarzyszeń i członkinie spółdzielni socjalnych. Każda z nich przyniosła na warsztaty własne doświadczenia i problemy, ale i mnóstwo optymizmu i zaangażowania. Uczestniczki wysłuchały prezentacji na temat zielonej gospodarki i zielonych miejsc pracy, upraw ekologicznej żywności i odnawialnych źródeł energii.

Swoją wiedzą i doświadczeniami podzieliły się: Beata Maciejewska, prowadząca warsztaty autorka książki „Polka powiatowa i zielona modernizacja”, Aleksandra Łangowska, audytorka energetyczna, jedna z bohaterek książki i Danuta Aknutowicz, ekspertka do spraw rolnictwa ekologicznego. O strategiach działania na szczeblu lokalnym – tworzeniu sieci współpracy i klasterów oraz pozyskiwaniu funduszy, opowiedziała Agnieszka Odachowska, działaczka społeczna, szefowa Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pyrzycka, która była współorganizatorką spotkania.

Każda prezentacja zamieniała się w ożywioną dyskusję, podczas której uczestniczki omawiały konkretne problemy i możliwości wdrażania programów zazieleniania lokalnej gospodarki we własnych miejscowościach. Celem każdej z nich jest poprawa jakości życia wokół siebie, pomoc innym kobietom, a przede wszystkim bezrobotnym, oraz ochrona środowiska naturalnego. Dlatego podczas warsztatów szukały sposobów na aktywizację zawodową przez możliwy rozwój, na przykład, odnawialnych źródeł energii. Teraz będą też sprawdzać, ile mogą zaoszczędzić wprowadzając termomodernizację w swoich domach i urzędach, np. budynkach rady miasta. Możemy mieć nadzieję, że zielona modernizacja będzie dla nich inspiracją, a jej elementy zapisane zostaną w programach wyborczych przyszłych radnych, sołtysek czy burmistrzyń.

Dziękujemy wszystkim – uczestniczkom i prowadzącym - za wielkie zaangażowanie w te warsztaty! Kolejne spotkanie już 1 marca w Mielnie. Dwa dni wcześniej o „Polce powiatowej i zielonej modernizacji” rozmawiać będziemy podczas spotkania w Koszalinie. zr